Vennligst fyll ut skjemaet og legg merke til at jo nøyaktigere du fyller ut forespørselen desto høyere blir kvaliteten og riktigheten av valget.

Etter at skjemaet blir sendt, vil våre spesialister finne reservedelene du er interessert i og sende en e-post om priser og opplysninger om tilgjengelighet til e-postadressen du har angitt.
VIN*:
Bilmerke:
Produksjonsår:
Modell:
Motorens volum og type:
Type karosseri:
Motorens effekt KW:
Informasjon om bildedelen:*
Telefonnummer*:
Email*:
Vedlegge filer:

GENERELLE REGLER

Nettsted – thorauto.eu

Kunde – fysisk eller juridisk person som har rettslig handleevne og legger bestillinger inn på Nettstedet

Selger – nettbutikken på Nettstedet

Bestilling – Kundens forespørsel om å levere ei liste over Varer valgt på Nettstedet til en adresse som ble angitt. Forespørselen skal bli lagt inn og betalt på en tilbørlig måte.

Vare – et objekt fra den materielle verden som selges på Nettstedet og ikke ble tatt ut fra sivil omsetning.

 

1. Generelle bestemmelser

1.1. Under bestillingen av varer i Nettbutikken skal Kunden ta imot Salgsvilkårene (videre Vilkår) som er anført nedenfor.

1.2. Disse Vilkårene samt informasjon om Varen publisert på Nettstedet skal betraktes som et offentlig tilbud.

1.3. Selgeren forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene derfor skal Kunden forplikte seg til å følge endringer i Vilkårene regelmessig.

1.4. Under bestillingen skal Kunden være forpliktet til å gjøre seg kjent med generelle bruksregler, leverings-, betalings- og returneringsvilkår og bekrefte samtykket sitt i det tilvarende feltet. Dersom Kunden er uenig med disse reglene skal bestillingen ikke ble lagt inn.

1.5. Generelle betingelser, avtalen mellom Kjøper og Selger anses inngått etter at Kjøper har valgt en vare, lagt den i handlekurven og trykket på knappen "Bestill".
 
1.6. Hver eneste avtale inngått mellom Selger og Kjøper vil registreres og lagres i databasen i nettbutikk  “THORAUTO.EU”.

 

2. Registrering på nettstedet

2.1. For å ha bestillingen lagt inn kan Kunden registrere seg på Nettstedet etter ønske.

2.2. Selgeren er ikke ansvarlig for at opplysningene gitt av Kunden under registreringen er nøyaktige og riktige.

2.3. Selgeren skal forplikte seg til å ikke oppgi brukernavnet og passordet angitt under registreringen til tredjeparter. Når Kundens mistanke om at brukernavnet og passordet er usikre eller at det er mulig for tredjeparter å bruke dem uautorisert oppstår, skal Kunden forplikte seg å umiddelbart varsle Selgeren derom ved å ha sendt en e-post til Kundeservice.

 

3. Innleggelse av bestillingen

3.1. Kunden skal legge inn Bestillingen selvstendig på nettbutikkens Nettsted.

3.2. Ved å legge inn Bestillingen skal Kunden angi følgende opplysninger:

3.2.1. Navn og etternavn

3.2.2. En nøyaktig adresse

3.2.3. E-postadresse

3.2.4. Telefonnummer

3.3. Bestillingen skal betraktes som lagt inn og bli behandlet bare etter at den ble fullt betalt for.

3.4. Alle Nettstedets opplysninger som gjelger Varens egenskaper og karakteristikker skal være av informasjonskarakter. Med spørsmål om Varens egenskaper og karakteristikker kan Kunden henvende seg til Selgeren på e-post før bestillingen blir lagt inn. 3.5. I fravær av de bestilte Varene på Selgerens lager bl.a. av grunner utenfor Selgerens kontroll har Selgeren rett til å kansellere Kundens Bestilling og informere Kunden derom ved å sende e-posten til en adresse som ble angitt under registreringen av Bestillingen.

3.6. Dersom Bestillingen blir kansellert skal Selgeren refundere Varens pris til Kunden på den måten Varen ble opprinnelig betalt for.

 

4. Levering

4.1. Selgeren skal levere varen til en adresse som ble ngitt ved bestillingstidspunktet. Opplysningene om leveringsfrister står på selgerens nettsted.

4.2. Selgeren skal forplikte seg til å gjøre sitt ytterste for å forkorte leveringsfrister.

4.3. Kunden skal ta en risiko for utilsiktet tap av Varen eller utilsiktet skade på den etter å ha fått Bestillingen samt etter at mottakeren av Bestillingen signerer papirene som bekrefter at Bestillingen ble levert. Dersom Bestillingen ikke ble levert skal Selgeren refundere prisen betalt av Kunden for Bestillingen og leveringen etter å ha fått meldingen fra Leveringstjeneste om at Bestillingen ble tapt.

 

5. Betaling for bestillingen

5.1. Varens pris står på Nettstedet. Dersom prisen på Varen bestilt av Kunden blir anvist feilaktig skal Selgeren informere Kunden derom for å bekrefte Bestillingen under hensyn til en korrigert pris eller kansellere Bestillingen. Hvis det er umulig å ta kontakt med Kunden skal denne Bestillingen betraktes som kansellert. Selgeren skal refundere beløpet betalt av Kunden for Bestillingen.

5.2. Selgeren kan ensidig endre prisen publisert på Nettstedet.

5.3. Opplysninher om måter å betale for Varen står på nettstedet (se Betalingsmåte).

5.4. Selgeren skal ha rett til å gi Kunden rabatter på varen og opprette et bonusprogram. Typer rabatter og bonuser samt beregningsmåten og beregningsvilkår kan bli endret av Selgeren ensidig.

5.5. Selgeren skal ha rett til å gi rabatter for å reklamere en eller annen betalings- eller leveringsmåte. I dette tilfelle kan Selgeren stille vilkår som begrenser rabatter.

 

6. Returnering av varen

6.1. Returnering av varen skal være mulig dersom:

6.1.1. Selgeren sendte Varen av utilstrekkelig kvalitet.

6.1.2. Noe mangler i et Varesett sendt av Selgeren.

6.1.3. Selgeren sendte Varen som ikke svarer til beskrivelsen og tekniske karakteristikker publisert på Nettstedet.

6.1.4. Selgeren sendte Varen som kan være til skade for Kunden eller en tredjepart når den blir installert og brukt.

6.2. Returnering av Varen skal ikke være mulig dersom:

6.2.1. Kunden brukte Varen på feil måte.

6.2.2. Varen ble brukt, skitnet, ødelagt, rispet eller skadet på en annen måte.

6.2.3. Det ble gjørt skade på utseendet, forbrukeregenskapene og originalemballasjen.

6.2.4. Ved returnering av Varen skal Kunden være forpliktet til å pakke den på en slik måte at Varen og dens originalemballasje ikke blir skadet under forsendelsen.

  •  Det er ikke tillatt å returnere varen uten originalemballasjen!

  •  Det er ikke tillatt å bruke varens originalemballasje som en emballasje for pakken!

  •  Det er ikke tillatt å bruke en teip som er limt på originalemballasjen!

  •  Det er ikke tillatt å bruke noe innskrifter og etiketter som ikke svarer til originalemballasjen!

Dersom en eller noen av de ovennevnte reglene ikke blir fulgt skal Selgeren ikke godta krav og refundere pengene!

6.3. Dersom Varen blir returnert skal Selgeren refundere prisen betalt av Kunden på den måten Varen ble opprinnelig betalt for.

6.3.1. Bare beløpet betalt for varen skal refunderes. Beløpet betalt for leveringen skal ikke refunderes.

6.4. Alle postkostnader som gjelder returnering av Varen skal bli betalt av Kunden.

6.5. Selgeren skal ha rett til å nekte kunden å ta varen tilbake eller erstatte den hvis den returnerte varen ble brukt før eller sendt uten originalemballasjen, hvis emballasjen har alvorlige skader, hvis Varens plomber, merkelapper eller beskyttelsesfilmen (hvis tilgjengelig) ble fjernet, og hvis det finnes merker etter bruk, f.e. risp, fettflekker, skitt og andre mangler.

 

7. Ansvar

7.1. Selgeren skal ikke ta ansvar for skaden som Kunden lider hvis den ble gjørt på grunn av at Varene bestilt på Nettstedet ble brukt på en feil måte.

7.2. Selgeren skal forplikte seg å ikke bekjentgjøre informasjonen gitt av Kunden.

 

 Save as PDF